หน้าแรก ภาพกิจกรรม กรกฎาคม 2554 ให้สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

 

หน่วยในสังกัด

การจัดการพลังงาน

 

 

กรม ป.พล.นย.

เข้าเว็บไซต์ กรม ป.พล.นย.

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR Code

 ให้สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

     วันที่ ๒๑ ก.ค.๕๔ น.อ.โกเมศ สะอาดเอี่ยม ผบ.กรม ป.พล.นย./ผอ.โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓ ให้สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดูแลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพคิดของ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓  

 

 

 

เข้าชมเป็นครั้งที่ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 53